Ứng dụng miễn phí Ứng dụng thay thế cho Microsoft Silverlight hàng đầu cho Mac

Microsoft Silverlight

Microsoft SilverlightMiễn phí

Câu trả lời của Microsoft cho Adobe Air

Mặc dù Silverlight của Microsoft ban đầu được hình thành như một đối thủ cạnh tranh với Adobe Flash, nhưng bây giờ nó lại tự mình cạnh tranh với nền tảng Web 2.0 của Abobe, Adobe Air. Sự thật khắc nghiệt là, Microsoft Silverlight đã giảm đáng kể...
3
396 bình chọn
 • TweetDeck

  TweetDeckby Twitter 3.7.2

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Khách hàng khéo léo của các nhà sản xuất Twitter

  6
  48 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Microsoft Silverlight không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Epic Browser

  Epic Browser1.9.4

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Trình duyệt web miễn phí dành cho người hâm mộ an toàn

  8
  73 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Microsoft Silverlight không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Internet Explorer

  Internet Explorer5.2.3

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Trình duyệt của Microsoft hiện đã ngừng hoạt động cho Mac

  4
  2372 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Microsoft Silverlight không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Stainless

  Stainless0.7.5

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Trình duyệt mới sáng tạo với các phiên song song có thể

  6
  15 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Microsoft Silverlight không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Stylish

  Stylish1.0.11

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Cung cấp cho Firefox và các trang web một trang điểm CSS

  7
  15 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Microsoft Silverlight không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Prism

  Prism0.8

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Trình duyệt miễn phí phân tâm

  4
  6 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Microsoft Silverlight không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Opera Neon

  Opera Neonvaries-with-device

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Trình duyệt miễn phí và nâng cao dành cho máy tính cá nhân

  10
  7 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Microsoft Silverlight không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Microsoft Edge

  Microsoft Edge80.0.361.109

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Thực hiện theo cách của mình cho Mac

  7
  396 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Microsoft Silverlight không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Google Chrome

  Google Chrome83.0.4103.61

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Trình duyệt siêu nhanh của Google dành cho Mac

  8
  4293 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Microsoft Silverlight không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Torch Browser

  Torch Browser25.0.0.3666

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Trình duyệt dựa trên Chrome với nhiều điều bất ngờ

  7
  320 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Microsoft Silverlight không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Brave

  Brave0.59.35

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Trình duyệt internet nhanh và an toàn cho máy tính cá nhân và thiết bị di động

  8
  50 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Microsoft Silverlight không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • PDF Download

  PDF Download3.0.0.2

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Chọn cách mở tệp PDF trong Firefox

  7
  31 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Microsoft Silverlight không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Adblock Plus for Safari

  Adblock Plus for Safari1.12.3

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Công cụ chặn quảng cáo có thể tùy chỉnh và mạnh mẽ

  6
  217 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Microsoft Silverlight không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!
 • Adblock Plus for Chrome

  Adblock Plus for Chrome1.9.4

  Giấy phép
  free Tải xuống
  Nền tảng

  Công cụ chặn quảng cáo có thể tùy chỉnh và mạnh mẽ

  8
  34 bình chọn

  Đây có phải là ứng dụng thay thế hiệu quả cho Microsoft Silverlight không?

   Cảm ơn bạn đã bình chọn!