Microsoft Silverlight

Tải xuống Microsoft Silverlight dành cho Mac

Phiên bản:
5.1.50907

Tải xuống miễn phí Microsoft Silverlight. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Mac
Tình trạng bảo mật

Tải xuống Microsoft Silverlight thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Ứng dụng mới

Ứng dụng thay thế miễn phí

Khám phá Apps